Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Arvenza B.V.
De Brand 10-19
3823 LH  Amersfoort

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 5058 0485

Arvenza werkt met de branchebrede geaccepteerde algemene voorwaarden van ICT Waarborg, versie juli 2022.