ERP
Goed werkende Legacy is waardevolle Heritage
De visie van Arvenza op ERP

Onze opdrachtgevers zijn al jaren geautomatiseerd. En dat is waardevol: jaren van data, werkende processen en robuuste procesorganisatie zijn essentieel voor een goed werkende organisatie. Dat is mooie Heritage.

Steeds vaker komen we verouderde processen tegen. De oorzaken zijn legio. Soms zijn er bij de oorspronkelijke implementatie verkeerde keuzes gemaakt of is er niet altijd gebruik gemaakt van de optimale mogelijkheden van automatisering. Verandering in processen is ook een oorzaak.
Heritage is bijzonder waardevol, behalve wanneer deze de wet van de remmende voorsprong  in gang zet. Dan spreken we van Legacy.

HERITAGE IS WAARDEVOL, BEHALVE ALS HET DE ‘WET VAN DE REMMENDE VOORSPRONG’ IN GANG ZET
Mark Vlasman, Founder, Senior Consultant
Mark Vlasman, Sr. Consultant & founder Arvenza B.V.
De Problemen bij Legacy

De problemen die bij Legacy kunnen spelen:
• Ingerichte processen zijn verouderd;
• De ERP-oplossing is niet optimaal ingericht;
• Er is geen bewustzijn op innovatie (toekomstige benodigde processen);
• Door weerstand plaatsen gebruikers de huidige ERP oplossing in een kader van ‘onmogelijkheden’ en lijken andere software pakketten de heilige graal.

Menselijke weerstand
Wat ook de oorzaken zijn van de problemen van Legacy, het resultaat is altijd menselijke weerstand. De grootste valkuil voor organisaties in dit verband: door weerstand wordt het huidige ERP-pakket beschouwd in termen van problemen. Alternatieve ERP-pakketten worden beschouwd in termen van mogelijkheden.

Uitdagingen
Niet altijd is een implementatie van andere software dé oplossing. Noch hebben andere pakketten hét antwoord op de Legacy-problemen van de organisatie. Sterker nog: de aanschaf van een ander pakket schept zo haar eigen uitdagingen:

• Onvoldoende waardering voor de Heritage;
• Mogelijk verlies van data en werkende processen (vergelijkende cijfers, aansluitingen met vorige jaren, trendanalyses);
• Lange implementatieperiode waardoor binnen de bestaande oplossing niet meer wordt geïnnoveerd en de organisatie te lang suboptimaal werkt;
• Kans op verlies van opties die het huidige pakket biedt bij implementatie van een andere oplossing;
• Onvoldoende interne en externe beschikbaarheid van kennis en consultancy voor een succesvolle nieuwe implementatie.

De Oplossing

De onwerkbare processen analyseren we. Niet alleen met het oog op het heden: wellicht zijn er innovaties die fitter-for-purpose zijn. Of beter future-proof. Dát gesprek (wat heb je écht nodig in de toekomst) is een eye-opener voor de organisatie. Zo wordt weerstand tegen de huidige systemen omgezet in stimulans. In plaats van remmende voorsprong werkt de wet van de stimulerende achterstand. En dat helpt het innovatieproces.

Teamwork
De inventarisatie is Teamwork. Samen met een groep gebruikers, managers en beslissers van de opdrachtgever leggen we de problemen bloot. En waarderen we wat er wél goed loopt. Gezamenlijk maken we een projectplan.

Modulair opbouwen
ERP wordt ultra-modulair. Zo kunnen bijvoorbeeld Exact Globe en Synergy gekoppeld worden aan third party producten. (Scansys, Payt, TKB Trust-it creditmanagement, Loket.nl, Transsmart, BOXwise WMS etc). We kijken zo nodig buiten de scope van de Exact oplossing. Want als uit onze inventarisatie blijkt dat implementatie van een nieuw of aanvullend systeem wenselijk is, gaan we die uitdaging zeker aan.

Bouwen en implementeren
Een oplossing is zo goed als haar implementatie. Die implementatie eindigt niet bij de automatisering van een proces. Deze loopt door in het interne communicatie- en opleidingstraject bij onze opdrachtgever. Samen met de opdrachtgever maken we intern communicatie- en opleidingsplan.

ARVENZA KIEST ER BEWUST VOOR OM ONDERDEEL TE ZIJN VAN DE INNOVATIE BIJ DE KLANT
Philipine vinke, Co-owner, operations
Philipine Vinke
Philipine Vinke, Business Consultant, Arvenza
Innovatie blijft aandacht vragen

Blijvend succes vraagt om doorlopende innovatie. Het team van Arvenza is gelukkig wanneer de organisatie zelfstandig eigenaar is van haar innovatieproces. Al tijdens de uitvoering van het projectplan begint de toekomst. En wat er in die toekomst ook gaat veranderen: er wordt in ieder geval geïnnoveerd. Met steeds hogere snelheden.
Daarom zijn wij de rotsen waarop onze klanten kunnen bouwen en blijven innoveren. Arvenza: Rocks in Change

Geïnteresseerd?