ESG’s voor Exact Globe en Synergy

ESG criteria vragen om registratie in Exact

Philipine, COO Arvenza

Rapporteren op ESG’s

Van steeds meer bedrijven wordt verwacht dat ze hun ESG-beleid op orde hebben. Dat betekent ook dat je hierover moet rapporteren. En dat doe je volgens Mark Vlasman, founder van Arvenza, niet in een spreadsheet erbij. “Je kunt dan eigenlijk niet om je ERP-systeem heen.” Gelukkig biedt Arvenza de mogelijkheid om die additionele registratiebehoefte perfect in Exact Globe of Exact Synergy te integreren en te managen.

Environmental, Social and Governance

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Oftewel de impact die je met je bedrijfsactiviteiten maakt op het milieu, op de mens en maatschappij, en of je je aan de regels houdt (behoorlijk bestuur). “Misschien zijn die criteria niet direct voor jou als productie- of handelsbedrijf van toepassing, maar bij de klanten van jouw klanten wordt er vaak wel om gevraagd”, weet Mark. Sterker nog, in sommige gevallen is het zelfs een license-to-operate, een voorwaarde om te mogen leveren. “Wat we zien is dat bedrijven in die gevallen geconfronteerd worden met een additionele registratiebehoefte in hun ERP-systeem. Een dergelijke ESG-reporting is wat lastig in de generieke module van Exact Globe of Synergy te gieten, omdat de behoefte veelal klantspecifiek is. Op dat snijvlak kunnen wij heel goed opereren, omdat we beter ingevoerd zijn in de processen bij onze klanten.”

 

Vastleggen in Globe en Synergy

Om het zogenaamde ESG-reporting mogelijk te maken, blijft Arvenza bij de basis. “Als het niet noodzakelijk is, bouwen we geen interface met een ander systeem, maar modereren de Exact-omgeving zodanig dat gegevens die relevant zijn voor de ESG-registratie vastgelegd kunnen worden in de oplossing zelf”, legt Mark uit. “We breiden dus als het ware de bestaande omgeving uit. Hebben we data nodig van buiten Exact, dan gebruiken we ons koppelingenplatform APPRX om data in Globe en Synergy te krijgen. Vervolgens maken we gebruik van de gangbare reporting services van Microsoft in combinatie met Sumatra of Exact Insights om de rapportages te genereren. Eventueel kunnen we met data extraction tools de Globe of Synergy database verder ontsluiten of combineren naar gelang de behoefte. Want buiten de standaard registratie van een product, inbound en outbound worden ook de additionele processen relevant, omdat je daar op wordt afgerekend. Op het moment dat je aantoonbaar kunt bewijzen dat je heel effectief omspringt met je afvalstromen, dan kan dat een strategisch voordeel opleveren. Niet alleen vanwege de kosten die je niet maakt, maar ook vanwege het feit dat sommige opdrachtgevers alleen nog maar zakendoen met partijen die het goed geregeld hebben.”

Toekomstige verplichtingen

De komende jaren zullen veel meer bedrijven geconfronteerd worden met aangescherpte wetgeving of aanvullende certificeringen, verwacht Mark. “Dan is het prettig als je kunt sparren met een partij zoals Arvenza, die daar vanuit de praktijk een panklare oplossing voor kan bieden in je bestaande Exact ERP-omgeving.”

Oplossingen

E-commerce met Exact Globe

Projecten

Beheer

APPRX

Support

Blog

Supportcontracten

24/7 Support

Contact

De Brand 10 - 19
3823 LH, Amersfoort

© 2024 Arvenza