Exact Globe inrichten
voor ouderschapsverlof

Je gebruikt Exact Globe voor je salarisadministratie. En je wilt betaald ouderschapsverlof in Globe inrichten.
Hoe doe je dat?

Philipine, COO Arvenza

Wet betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 werd de Wet betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Dit houdt in, dat beide ouders dan in de eerste negen weken van het ouderschapsverlof een WAZO-uitkering kunnen krijgen, ter hoogte van 70% van het dagloon. De uitkering wordt betaald door UWV en in de meeste gevallen verloond door, en verrekend met de werkgever. Dit verlof is aanvullend op zwangerschapsverlof, adoptieverlof en het aanvullend geboorteverlof. Voor ouders is het mogelijk om het verlof flexibel opnemen, zoals een aantal uren per dag, verdeeld over meerdere weken. De voorwaarde is wel dat zij het verlof binnen 1 jaar na de geboorte van het kind opnemen. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind van jonger dan 8 jaar gaat.

Exact Globe kan deze nieuwe wet ondersteunen. Aan de hand van onderstaande stappen kun je betaald ouderschapsverlof verwerken in je administratie:

1. Uursoort aanmaken

Ga naar menu Salaris > Componenten > Uren en maak hier een nieuwe uursoort voor betaald ouderschapsverlof aan.

2. Verzuimsoort aanmaken

Maak hier vervolgens een verzuimsoort van in menu Systeem > HR & Beveiliging > Verzuimsoorten. Selecteer hier een kleur en vink de optie Afwezig in de sectie Planning aan.

3. Nieuwe component aanmaken

Ga naar Salaris > Componenten > Onderhouden om een nieuwe component aan te maken van type Ziektegeld / Zorgverlof. De bron dient op Werkelijke te staan en het percentage op 70%.

4. Uursoort koppelen

Wanneer je, na bewaren van de wijzigingen, naar het tabblad Uur / Artikel gaat, dient hier de zojuist aangemaakte uursoort gekoppeld te worden. Verder is het van belang dat in het onderhoud van de component van type SALARIS de nieuwe uursoort ook is gekoppeld. Dat zorgt er voor dat er wel SV dagen worden berekend over deze verlofdagen.

5. Uursoort koppelen aan medewerkers

Vervolgens kan deze component aan alle medewerkers gekoppeld worden, die gebruik willen maken van betaald ouderschapsverlof. De component wordt alleen berekend wanneer er uren ingevoerd worden op de nieuwe uursoort. Dit koppelen kun je doen via de componentenwizard in menu Salaris > Personeel > Componentenwizard of via het onderhoud van de medewerker.

6. Resultaat bij verloning

Wanneer vervolgens voor een medewerker in Salaris > Invoer > Boeken uren worden ingevoerd op de nieuwe uursoort, worden deze uren apart van het salaris, tegen 70% berekend.

Let op!

  • Indien het salaris niet wordt aangevuld tot 100%, kun je de code Kindverlof selecteren in het veld Code inkomstenvermindering. Dit veld kun je vinden in de sectie Overige codes op het tabblad Polisadministratie, in de salarisgegevens van de medewerker.
  • Indien de medewerker een loon boven het maximum dagloon heeft en de werkgever dit op basis van cao of arbeidsovereenkomst aanvult, dan is het van belang om de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering van de loonaangifte te vullen. Dit kun je doen door in de salarisgegevens, op het tabblad Verzekeringen algemeen, het veld Bedrag uitkering te gebruiken. Het bedrag dat hier wordt ingevuld, wordt overgenomen in de loonaangifte als verstrekte aanvulling
(Bron: Exact)