side-area-logo

Projecten

Projecten
FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL

Nieuwe projecten ontstaan als gevolg van veranderingen in uw organisatie of de markt waarin u opereert. Iedere project, groot of klein, vraagt om een gedegen projectbenadering. Belangrijk hierbij is dat projecten nooit op zichzelf staan, maar altijd ingepast moeten worden in de bestaande omgeving. Arvenza helpt u bij het structureren zodat uw investering in tijd, energie en geld daadwerkelijk resultaat oplevert.

FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL

Projecten ontstaan als gevolg van veranderingen in je organisatie of de markt waarin je opereert. Iedere project, groot of klein, vraagt om een gedegen projectorganisatie. Projecten staan meestal niet op zichzelf, maar hebben bijna altijd relatie met de bestaande omgeving.  Arvenza helpt jebij het structureren zodat jouw investering in tijd, energie en geld daadwerkelijk resultaat oplevert.

Meer over
Onze werkwijze bij het begeleiden van uw projecten: Arvenza’s VIPP’s
Onze werkwijze bij het begeleiden van uw projecten: Arvenza’s VIPP’s

V = Voortschrijdend Inzicht:

 • Projecten maken optimaal gebruik van de voortschrijdende inzichten.

I = Innovatie:

 • Innovatie is het op de werkvloer werkbaar maken van nieuwe of verbeterde processen, diensten, producten en bedrijfsmodellen;
 • Projecten dragen bij aan de innovatie op de werkvloer.

P = Partnerschap:

 • Arvenza is innovatiepartner van haar opdrachtgevers;
 • In projectmanagement uit dit zich in robuust projectmanagement en goede afspraken;
 • De organisatie van het project wordt tussen opdrachtgever en Arvenza in onderling overleg bepaald; Voorbeeld: de rol van projectleider kan zowel bij de opdrachtgever als bij Arvenza liggen.

P= Project/Prince2

 • Een project voegt waarde toe voor jou als opdrachtgever;
 • Arvenza organiseert jouw projecten fit-for-purpose volgens Thema’s en Principes van Prince2. We kijken daarbij altijd naar wat voor jou en jouw organisatie werkt;
 • Een project beweegt zich op een schaal van Agility; een project kan meer of minder Agile zijn;
 • Daar waar jij als opdrachtgever gebruik maakt van Exact Synergy, kan een project vastgelegd worden in jouw eigen omgeving.

V = Voortschrijdend Inzicht:

 • Projecten maken optimaal gebruik van de voortschrijdende inzichten.

I = Innovatie:

 • Innovatie is het op de werkvloer werkbaar maken van nieuwe of verbeterde processen, diensten, producten en bedrijfsmodellen;
 • Projecten dragen bij aan de innovatie op de werkvloer.

P = Partnerschap:

 • Arvenza is innovatiepartner van haar opdrachtgevers;
 • In projectmanagement uit dit zich in robuust projectmanagement en goede afspraken;
 • De organisatie van het project wordt tussen opdrachtgever en Arvenza in onderling overleg bepaald; Zo kan de rol van projectleider zowel bij de opdrachtgever als bij Arvenza liggen.

P= Project/Prince2

 • Een project voegt waarde toe voor haar opdrachtgever;
 • Arvenza organiseert haar projecten fit-for-purpose volgens Thema’s en Principes van Prince2;
 • Een project beweegt zich op een schaal van Agileity; een project kan meer of minder Agile zijn;
 • Daar waar de opdrachtgever gebruik maakt van Exact Synergy, kan een project vastgelegd worden in de eigen omgeving.
Meer over
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Benieuwd naar de mogelijkheden?